نامه به آقای سید احمد خمینی (فروش کتابخانه در قم)
 •   نامه
  زمان: 10 آبان 1350 / 12 رمضان 1391
  مکان: نجف
  موضوع: فروش کتابخانه امام خمینی در قم
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  آقای احمد - ایّده الله تعالی - مرقوم شما و آقای اعرابی واصل شد. راجع به منزل، (1) اگر به این قیمت آقای صدوقی (2) حاضر هستند مقدم هستند، و الّا فروش برود. ضمناً آقای حائری تهرانی (3) هم نوشته‌اند برای مدرسه حقانی؛ اگر به این قیمت آنها هم می‌خرند و برای آقای اعرابی (4) اشکالی ندارد به آنها بدهند. در هر صورت عمده آقای صدوقی است، به ایشان اطلاع داده شود؛ اگر می‌خرند و همان طور که آن مشتری پول می‌دهد می‌دهند، به ایشان بدهند و الّا هر طور می‌خواهند عمل کنند و هر چه زودتر بهتر است. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام.
  12 شهر صیام 91
  پدرت
  ورقه جوف به قزوین فرستاده شود. در صورتی که مقاوله‌ای که آقای اعرابی کرده‌اند برای ایشان مشکل است برگردند، هر نحو مایل هستند عمل کنند. به ایشان سلام برسانید از آقای ربانی (5) اطلاعی ندارم، شما رسیدگی به منزل ایشان می‌کنید. محتاج به سفارش نیست، باید رسیدگی شود.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>