نامه درباره وجوه شرعی
 •   نامه
  زمان: ؟ / 4 رمضان؟
  مکان: نجف
  موضوع: وجوه شرعی
  مخاطب:؟ (احتمالاً آقای سید مرتضی پسندیده)
  بسمه تعالی
  4 شهر صیام
  پس از تحیت و سلام، مرقوم 28 رجب و پس از آن 24 شعبان واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است.
  تا کنون خبر 450 تومان که به سادات داده اید نرسیده است، ولی دیر نشده. راجع به مطلب دیگر، در صورتی که وجوهی ظلماً کسی بگیرد می‌تواند تقاص کند. (1) اگر مورد چنین است مجازند. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
  از اصفهان پس از قضیه ناگوار، دیگر وجوهی به سادات نرسیده. نمی‌دانم اشخاص گرفتارند، یا وجه دیگر دارد. مطلعم کنید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>