نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 6 دی 1350 / 8 ذی القعده 1391
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  8 ذی القعده 91
  احمد عزیزم
  ان شاء الله تعالی با سلامت و سعادت قرین باشید. ماها بحمد الله تعالی سلامت هستیم مزاجاً. امید است خداوند تعالی شماها را برای ما حفظ کند و با خوشی و خرمی قرین باشید. حضور حضرت آقا (1) سلام برسانید. ما عجالتاً از عاقبت امر بی‌اطلاع هستیم؛ امید است به خیر باشد. والسلام علیک.
  پدرت