نامه به آقای سید احمد خمینی (ضرورت تحصیل و تهذیب نفس)
 •   نامه
  زمان: 2 بهمن 1350 / 5 ذی الحجه 1391
  مکان: نجف
  موضوع: ضرورت تحصیل و تهذیب اخلاق
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  5 حج 91
  احمد عزیزم
  مرقوم شما واصل، از سلامت شما مسرور شدم. سفارش اکید می‌کنم که شما جز تحصیل علم و تهذیب اخلاق به هیچ کاری کار نداشته باشید (1) و در هیچ امری دخالت نکنید. ماها بحمد الله تعالی سلامت هستیم. از شما امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>