نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 4 فروردین 1351 / 8 صفر 1392
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی، احوالپرسی از بستگان
  مخاطب: مصطفوی، فریده
  بسمه تعالی
  8 صفر 92
  دختر عزیزه‌ام (1)
  خانم نه برای من مطلب گذاشته و نه جای نوشتن. (2) ان شاء الله عید به شما و سایرین مبارک و همیشه خوش و خرّم و سلامت باشید. ماها بحمد الله تعالی مزاجاً سلامت هستیم. امید است نگرانیهای روحی هم دوام نداشته باشد. از حال خودتان زود به زود مطلعم کنید که به واسطه عادتی که به دریافت کاغذ شما داریم نگران می‌شویم. خدمت جناب آقای اعرابی (3) و خانم فرشته (4) سلام برسانید. ان شاء الله عید به همه سعید باشد. والسلام.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>