نامه به آقای سید احمد خمینی (نحوه پرداخت وجه روز و نماز)
 •   نامه
  زمان: 1351 هجری شمسی / 1392 هجری قمری
  مکان: نجف
  موضوع: نحوه پرداخت وجه روزه و نماز
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  احمد عزیزم
  ان شاء الله تعالی با سلامت و سعادت قرین باشید. ماها بحمد الله تعالی مزاجاً سلامت هستیم. از شما امید دعای خیر دارم. در موضوع وجه برای روزه و نماز (1) به همان نحو سابق بدهید بهتر است. در صورتی که قبول نکرد طور دیگر عمل شود. به آقا شیخ هم بگویید به دیگران بگوید. از سلامت خودتان مطلعم کنید. به همه دخترها و خانم خودتان سلام برسانید. حسن (2) را می‌بوسم.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>