نامه به آقای سید حمید روحانی (عدم انتشار پیام روحانیون مبارز نجف)
 •   نامه
  زمان: 1351 هجری شمسی / 1392 هجری قمری
  مکان: نجف
  موضوع: عدم موافقت با انتشار پیام روحانیون مبارز نجف (1)
  مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
  بسمه تعالی
  در اصل مطلب نمی‌توانم عجالتاً نظری بدهم و نمی‌دانم چه تأثیری دارد. در محیطهایی که ایران را از ممالک اسلامی محسوب نمی‌دارند و هر چه به ملت ایران و شیعه ظلم شود شاید روا دارند و شاید این ملعون (2) را فرستاده خدا برای سرکوبی ملت شیعه بدانند! لکن در صورتی که شماها صحیح می‌دانید، لازم است بعضی تذکرات:
  1- اسم اشخاصِ معیّن به نظر صحیح نمی‌آید. می‌دانید در یک محیطِ آخوندی به یکی احترام کردن و از دیگری نام نبردن چه اثری دارد، مضافاً که شخص اول هر محیط را نمی‌شود به دست آورد، در این صورت موجب نگرانیها می‌شود.
  2- در صفحه سه راجع به اصلاحات ارضی و آزادی زنها، علمای ایرانی را موافق قرار دادید و این نه به حَسَب واقع صحیح است و نه ذکر آن درست. باید اصلاح شود و از قضیه اصلاحات و آزادی اسم برده نشود.
  3- راجع به قضایای اخیر چیزی نوشته شد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>