نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 13 شهریور 1351 / 25 رجب 1392
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی، احوالپرسی از بستگان
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  احمد عزیزم
  مرقوم شما ضمن مرقوم سابق خانم (1) واصل شد. ان شاء الله تعالی سلامت و موفق به تحصیل علم و تقوا باشید. مرقوم خانم مرا مشوش کرده است؛ شما فوراً از سلامت فریده و اینکه چه قضیه‌ای بوده که او را مشهد بردند مطلعم نمایید. (2)
  خدمت حضرت عمّ بزرگوار (3) سلام برسانید. جواب مرقوم ایشان را فرستاده‌ام. به خانواده محترم برسانید. ان شاء الله کوچولو (4) حالش خوب است. اسمش را اعلام کنید. داداش (5) شبها شام پیش من هستند و حسین (6) ناهارها، گاهی هم مریم؛ (7) جمعه هم، همه. والسلام علیکم.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>