نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 20 شهریور 1351 / 2 شعبان 1392
  مکان: نجف
  موضوع: نامگذاری نوزاد
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  2 تقویمی شعبان 92
  احمد عزیزم
  مرقوم شما با امانتی (1) واصل شد. ان شاء الله تعالی موفق و مؤید باشید و اشتغال به تحصیل و تهذیب نفس مستدام باشد. اینجانب بحمد الله سلامت هستم. چند روز قبل جواب مرقوم حضرت آقای عمّ محترم (2) را داده‌ام؛ امید است واصل شده باشد.
  شنیدم اسم بچه (3) را «یاسر» گذاشته اید؛ انتخاب خوبی نبوده و موجب حرفهایی هم می‌شود. یکی از حقوقی که فرزند به پدر دارد این است که اسم خوب برای او بگذارد؛ اسم غیر متعارفی که هرکس بشنود چیزی بگوید یا گفته شود تحت تأثیر چه و چه واقع شده است، خلاف عقل است؛ مع ذلک خود دانید. آقای اخوی (4) و بستگانش سلامتند. ایشان شبها پیش من هستند؛ یعنی تا بعد از شام. هوای اینجا از شدت افتاده است و شبها خوب است. والسلام علیکم.- پدرت.
  حضور مبارک حضرت آقا (5) سلام برسانید. مخدره محترمه را سلام می‌رساند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>