نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 20 شهریور 1351 / 2 شعبان 1392
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی، احوالپرسی از بستگان
  مخاطب: مصطفوی، فریده
  بسمه تعالی
  2 تقویمی شعبان 92
  فریده عزیزه‌ام (1)
  از قراری که خانم (2) نوشته بودند ایشان برای خاطر شما خیال مشهد دارند. و از قراری که شما در همان تاریخ نوشته اید، ایشان تهران و شما قم هستید. از نوشته خانم که «فریده چون دلتنگ هستند می‌خواهم ببرمش مشهد» به قدری نگران شدم که خدا می‌داند. بحمد الله کاغذ امروز قدری موجب رفع آن شد. بزودی از حال خودتان و اینکه مسئله نگرانی شما چه بوده، کسالت داشتید یا چیز دیگر، بنویسید. خداوند عالَم، شما نور چشمان عزیز را برای من حفظ کند. خدمت جناب آقای اعرابی (3) و فرشته محترمه سلام می‌رساند. من هر وقت حرم مشرف شوم به همه شماها دعا و از طرف همه سلام عرض می‌کنم. والسلام علیکم
  پدرت
  قبل از نیمه رجب مرقومی از شما رسید و جواب دادم. جواب مرقوم خانم را هم پس از نیمه داده‌ام؛ امید است رسیده باشد.
  [روی پاکت:] به فریده عزیزه برسد. اقلیما (4) سلام می‌رساند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>