نامه به خانم فریده و صدیقه مصطفوی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: شهریور 1351 / شعبان 1392
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: مصطفوی، صدیقه - فریده (1)
  بسمه تعالی
  قربان صدیقه و فریده
  مرقوم شما از مشهد مقدس رسید. سلامت همگی را خواستارم. ان شاء الله خود و متعلقان سلامت و سعادتمند باشید. خانم (2) را زودتر روانه کنید، دیدار شما کافی است، ما هم حقی داریم. از سلامت خودتان مطلعم کنید. از فهیمه (3) چند وقت است اطلاع ندارم، بگویید از سلامتش مطلعم کند. سلام اینجانب را به آقای اشراقی و آقای اعرابی ابلاغ کنید. والسلام علیکم.
  خانم فرشته (4) و نور چشمان را دعا گویم.
  پدرتان

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>