نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 2 آبان 1351 / 16 رمضان 1392
  مکان: نجف
  مخاطب: ثقفی، خدیجه - قم (1)
  بسمه تعالی
  شب 16 شهر رمضان 92
  خانم محترمه!
  مرقوم مورخ 12 شعبان و مرقوم مورخ 28 شعبان با هم واصل شد. از سلامت شما و دیگران خوشوقت شدم. مدتی بود هیچ اطلاعی از شماها نداشتم تا کاغذ فریده (2) که چند روز پیش رسید، امروز نیز مرقوم شما و صدیقه و فهیمه (3) و احمد هم واصل شد. ماها بحمد الله تعالی سلامت هستیم. حسین هم حالش خوب شد و از بیمارستان بیرون آمد. از آشتی آقا و خانم (4) خوشوقت شدم. واقعاً مژده خوبی بود. به هر دو سلام برسانید و تبریک از قِبَل من بگویید. ما عجالتاً در انتظار شما به سر می‌بریم. از قراری که آقای آقا سید علی خلخالی (5) گفته‌اند بهتر آن است که با هواپیمای روز شنبه که می‌رود کویت و از آنجا به بغداد می‌آید و معطلی ندارد بیایید. هواپیماهای دیگر معطلی دارد و صحیح نیست شما در کویت یا شام و بیروت بی‌جهت معطل شوید. من این نامه را به تهران می‌فرستم؛ به حسب قاعده تا رسید آن شما تهران هستید. راجع به مطلبی که مربوط به آقای پسندیده است شاید به ایشان بنویسم. والسلام علیک.
  پدر اولاد شما

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>