اجازه نامه به آقایان احمد اخلاقی و محمد علی مروج، در امور حسبیه
 •   اجازه‌نامه
  زمان: 29 آبان 1351 / 13 شوال 1392
  مکان: نجف
  موضوع: اجازه در امور حسبیه وشرعیه (برای شهرهای افغانستان)
  مخاطب: اخلاقی، احمد - مروّج، محمد علی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  بعد الحمد و الصلوة، بر عموم مؤمنین قریه «وزی» و «سنگ زرد» و «پل حاجی محمد عیسی بیک» و «گور غلگها» تماماً و «کشک علی بیکها» جمیعاً و «کوله سیدان» و «سرشور آبک» و «دهن آن» و «خره سنگ» و «کوله شفا بیگ» و «سنگر علی بیگ» و «سر سوخته» و «دهن سوخته» و «قیاغک» و «سر قیاغک» و «دهن کیچک» و «سر کیچک» و «سنگر» و «کوله سنگ» و «نوغیبول» و «قلعه» و «دهن دیوکان» و «شور آب» و «سنگر براتها» و «مایل» و «سرک نو آباد مایل» و «سنگ قشقه» و «دهن تنور طاق»، مخفی نباشد که جناب مستطاب و مروّج الاحکام آقای شیخ احمد اخلاقی و مروّج الاحکام آقای شیخ محمد علی مروّج - ایّدهماالله تعالی - وکیل اینجانب هستند در امور حسبیه وشرعیه که منوط است به اذن فقیه جامع الشرایط با مراعات احتیاط، و در جمع آوری سهم مبارک امام - علیه السلام - که ثلث آن را در موارد مقرره شرعیه صرف کنند و دو ثلث دیگر را نزد حقیر ایصال نمایند. و قبض رسید گرفته به صاحبان وجوه رد کنند؛ و نیز مجازند که به صاحبان وجوه اجازه دهند که سهم سادات عظام را خودشان به سادات فقیر و عفیف بدهند. و مخفی نماند که وکالت مناطق مذکور قبلاً به نام آقای سید حسین جان بوده و فعلاً به ایشان واگذار شد. «و اوصیهما - ایّدهماالله تعالی - بالتقوی و الاحتیاط؛ وارجو منهما الدعاء و النصیحة».
  13 شوال 1392
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>