نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 22 آذر 1351 / 6 ذی القعده 1392
  مکان: نجف
  موضوع: نامگذاری فرزند
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  6 ذی القعده 92
  پسر عزیزم
  ان شاء الله تعالی با سلامت و سعادت به سر برید. ماها بحمد الله تعالی سلامت و از آمدن خانم خوشحال؛ امید است روزی هم همه با هم باشیم. از سلامت خودتان مطلعم نمایید. ان شاء الله حالا درس خارج رفته اید. درسها را بروید و هر کدام به فهم شما نزدیک است انتخاب نمایید. راجع به اسم بچه (1) من نمی‌دانم شما چه وسواسی دارید؛ یک اسم اختیار کنید. البته اسماء دور از اذهان نباشد. «حسن» بسیار خوب است، اگر مایل باشید. در هر صورت اسم را بگذارید و هر نحو شما و اهل منزل انتخاب کنید ما هم قبول داریم. خدمت ایشان (2) هم سلام برسان. نور چشم را می‌بوسم. والسلام.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>