نامه به آقای پسندیده (پاسخ به سؤالات ایشان)
 •   نامه
  زمان: ؟
  مکان: نجف
  موضوع: پاسخ نامه در مورد خمس، سهم سادات، مسافرت به عتبات عالیات و ...
  مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
  بسمه تعالی
  به عرض حضور مبارک می‌رساند، دو طغرا مرقوم محترم زیارت؛ سلامت و سعادت حضرت را خواهانم. به واسطه عارضه جزئی چشم از طول کتابت معذورم.
  1- خرید مستقل را برای خواهران، شخصی اجازه نمی‌دهم؛ لکن مجاز است از ثلث خود به مقدار اعاشه اقتصادیه او کمک کند.
  2- راجع به افرادی که گاو و گوسفند دارند اگر بدون آنها زندگی آنها اداره نمی‌شود خمس لازم نیست و الّا باید بدهند.
  3- شخصی که سهم سادات را قبض نموده و به غیر سادات داده است اجازه دادم؛ لکن دیگر تکرار نکنند، در این مقدار هم برخلافْ عمل کرده است.
  4- راجع به هفتادهزار افغانی که ادعای سرقت شده است اجازه ندهید و اعلام کنید که ضامن است.
  5- مسافرت به عتبات عالیات و عمره مانع ندارد؛ لکن باید در امور غیرمشروعه اجتناب کنند.
  6- راجع به مدارسی که تأسیس شده است هر طور صلاح می‌دانید مجازید عمل کنید.
  7- وجه لبّانی تا کنون نرسیده است گفتم تحقیق کنند از آقای خلخالی. (1) والسلام علیکم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>