پیام به اقشار مردم (جشن های 2500 ساله شاهنشاهی)
 •   پیام
  زمان: 5 فروردین 1352 / 19 صفر 1393
  مکان: نجف
  موضوع: بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید
  مناسبت: جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی
  مخاطب: روحانیون، دانشگاهیان، بازاریان، دهقانان و سایر طبقات
  19 صفرالمظفر 93
  بسمه تعالی
  آقای منتظر و منتظرها - ایّدهم الله تعالی
  به دوستان عزیزم، طبقه جوان روحانی، دانشگاهی، بازاری، دهقان و سایر طبقات پس از ابلاغ سلام تذکر دهید نیروهایی که خداوند تعالی به شما عطا فرموده در راه رضای او صرف کنید. شما اکنون دارای نیروی عظیم جوانی هستید؛ نیرویی که می‌توانید اسلام و میهن خود را به اوج عظمت و سرفرازی رسانید و دست جنایتکاران را از ممالک اسلام و کشور خود قطع کنید؛ نیرویی که اگر در راه حق صرف شود ابدیت دارد و به قدرت لایزال می‌پیوندد و اگر در بیهوده و شهوات هدر رود، دراین عالمْ ذلت وبردگی و درآن عالمْ عقوبت وشرمساری ببارآورد. بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید! زنده شوید و مردگان را حیات بخشید و در تحت پرچم توحید برای در هم پیچیدن دفتر استعمار سرخ و سیاه و خودفروختگان بی‌ارزش فداکاری کنید! این نفتخواران بی‌شرف و عمال بی‌حیثیت آنها را از کشورهای اسلامی بیرون ریزید همانند زباله‌ها. از جشنهای پایان ناپذیر آنها که در حقیقت چراغهایی است که در گورستان می‌افروزند دوری نمایید. امید است شما عزیزان من جشن مرگ استعمار و عمال آن را بزودی بگیرید؛ اگر ما پیران نبینیم شما جوانها ببینید. از نیروی لایزال، وحدت نیروی عظیم مسلمین را خواستارم. سلام و تحیت من به جوانان مسلمین و عزیزان کشور امیرالمؤمنین - علیه الصلوة والسلام.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>