نامه به سید حمید روحانی (متن زندگینامه درخواستی)
 •   نامه
  زمان: اوایل سال 1352 هجری شمسی / 1393 هجری قمری
  مکان: نجف
  موضوع: اظهار نظر در مورد متن زندگینامه درخواستی برای نویسنده مصری
  مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
  بسمه تعالی
  آنچه قلم زدم (1) یا خیلی مبالغه آمیز بود یا موافق واقع نبود. به نظر اینجانب اگر می‌خواهید شرح حال را برای کاتب مصری (2) بنویسید، ساده باشد و از شعر و نثر حماسه آمیز خالی باشد و بیشتر نظر به بیان نهضت اخیر و کیفیت آن و تأثیر آن در طبقات روشن و سایر طبقات، و خصوصاً راجع به مخالفت با اسرائیل، مشروح ذکر شود، بی مبالغه، به همان نحو که واقع شده است. استاد سطوح عالیه‌ام مرحوم آقای آقا میر سیدعلی یثربی کاشانی - رحمة الله علیه - است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>