نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی-وجوه شرعی)
 •   نامه
  زمان: 15 فروردین 1352 / 29 صفر 1393
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی و امور مربوط به وجوه شرعی
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  29 صفر 93 - احمد عزیز
  مرقوم مورخ 10 صفر واصل، سلامت و سعادت شما را خواهانم.
  1- پاکت جوف را خودتان ببرید منزل آقای زنجانی (1) و مبلغ سه هزار تومان از حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای عمّ بزرگوار (2) بگیرید و ببرید برای ایشان.
  2- مبلغ یک هزار تومان فرستادم برای عیدی شما و خانم محترمه و سه دختر، (3) هر یک دویست تومان.
  3- از قرار بعض مرقومات تهران، آقای تهرانی (4) به بعض مؤسسات از قبیل مدرسه علوی وجوه فراوانی اجازه می‌دهند؛ به ایشان تذکر دهید که این نحو مؤسسات محتاج به وجوه شما نیستند و در اجازه احتیاط نمایید.
  4- مانع ندارد به مشهدی رضا پانصد و به مشهدی نادعلی (5) چهارصد داده شود.
  پاکات (6) جوف را به وسیله مطمئنی برسانید. از خداوند توفیق شما را برای تحصیل علوم دینیه و تهذیب اخلاق و اعراض از دنیا خواستارم. والسلام علیکم.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>