نامه به یکی از دانشجویان مقیم اروپا جهت تکذیب بعضی از شایعات
 •   نامه
  زمان: اواخر اسفند 1344 و یا اوایل سال 1345 (1)
  مکان: نجف
  موضوع: تکذیب شایعه
  مخاطب: یکی از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا
  اخیراً در ایران شایع کرده بودند که اینجانب اجازه ندادم نماینده دانشجویان مقیم اروپا را که برای ملاقات من آمده بود، ملاقات حاصل شود. و نیز جمعی که به نمایندگی از مسلمین مقیم اروپا آمده‌اند بدون ملاقات برگشته‌اند، و از این قبیل مطالب. با آنکه مطلب خلاف واقع بوده است و ممکن است این نحو شایعات از دستگاه (2) باشد برای نگران نمودن جوانان دانشگاهی و ایجاد شکاف بین اینجانب و آنها، خوب است رفع این سوء تفاهم را خود آقایان دانشجویان مقیم اروپا بنمایند؛ چون دستگاه از این نحو امور استفاده می‌کند. والسلام علیکم.
  روح الله الموسوی الخمینی