اجازه نامه به آقای سید حسن فقیه، در امور شرعیه
 •   اجازه‌نامه
  زمان: اردیبهشت 1345 / محرّم 1386
  مکان: نجف
  موضوع: اجازه در امور شرعیه
  مخاطب: فقیه، سید حسن
  [... شخصی است که طبق معمول سنواتی مقداری سهم به جنابعالی یا آقای اشراقی (1) به وسیله بنده ارسال می‌داشته، و ضمناً با استجازه از جنابعالی یا ایشان، ثلث سهم امام (ع) را بین خویشان فقیر خود تقسیم می‌کرده ولی چون فقط به آقای اشراقی دسترس نیست، لذا تقاضا دارند که اجازه فرمایید طبق سنوات قبل عمل نمایند و ثلث سهم را که 412 تومان است به همان نحو تقسیم نمایند و در صورت امکان اجازه مطلقی نسبت به سهم همه ساله برای ایشان مرقوم فرمایید.
  مطلب دیگر آنکه، چند سال قبل ایشان مبلغ چهار صد تومان به یک نفر اهل علم از بابت سهم امام پرداخت کرده‌اند و قبل از پرداخت آن، ایشان فوت شده‌اند. در این صورت وظیفه چیست؟ در خاتمه آقای والد، تبلیغ سلام نموده و استدعای دعا دارند. سید حسن فقیه - اصفهان (مدرسه نیم آورد).
  بسمه تعالی
  به همان نحو که عمل می‌کردند مجازند عمل کنند، و دو ثلث دیگر را به وکلای. اینجانب در قم برسانند. وکیل قم، آقای اسلامی (2) است در منزل حقیر در غیاب آقای اشراقی. آنچه با آن شخص دستگردان نموده‌اند، اگر به عنوان وکالت از حاکم شرع بوده باید به آن حاکم برسد. و اگر به عنوان شخص خودش بوده احتیاط آن است که با اجازه حاکم شرع به ورثه او بدهند (3)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>