نامه به یک سوال شرعی و ارسال حواشی عروة الوثقی
 •   نامه
  زمان: ؟
  موضوع: پاسخ نامه در مورد یک سؤال شرعی، و ارسال حواشی عروة الوثقی
  مخاطب: ؟
  بسم الله الرحمن الرحیم
  به عرض می‌رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت مزاج شریف بود موجب تشکر و مسرت گردید. سلامت و توفیق و تأیید جنابعالی را از خداوند تعالی جل شأنه مسألت می‌نماید. اینجانب به حُسن ظن امثال جنابعالی امیدوارم و رجای واثق دارم که خداوند تعالی با اینجانب موافق حُسن ظن آقایان رفتار فرماید و از آنچه هستم غمض عین فرماید.
  راجع به مسئله [ای‌] که مرقوم شده بود، در آن ورقه صلاح نبود چیزی نوشته شود. با مفروض مسئله به طوری که مرقوم شده غسل مانع ندارد.
  «حواشی عروه» (1) هم موکول به آن است که به خود جنابعالی داده شود ارسال فرمایید. عجالتاً که اینجانب در اینجا هستم مناسب نیست بفرستم. امید است جنابعالی از دعای خیر فراموشم نفرمایید. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>