نامه به رئیس شورای عالی دفاع (موافقت با ترفیع درجه افسران)
 •   نامه
  زمان: 8 اردیبهشت 1366 / 29 شعبان 1407
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: موافقت با ترفیع درجه افسران ارتش
  مخاطب: خامنه‌ای، سید علی (رئیس شورایعالی دفاع)
  [در پاسخ به پیشنهاد ترفیع درجه ده تن از افسران ارتش جمهوری اسلامی ایران که از سوی رئیس جمهور و رئیس شورایعالی دفاع به محضر امام خمینی، فرمانده کل قوا تقدیم شده بود، ایشان چنین‌
  مرقوم فرموده‌اند:]
  موافقت می‌شود. امید است ان شاء الله تعالی با وحدت کلمه بین همه قوای رزمنده، مقاصد عالیه اسلام تحقق پیدا کند.
  روح الله الموسوی الخمینی‌