حکم به آقای روحانی (تشویق پرسنل یگانهای پدافند هوایی)
 •   حکم
  زمان: 31 فروردین 1365 / 10 شعبان 1406
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: تشویق پرسنل یگانهای پدافند هوایی
  مخاطب: روحانی، حسن (مسئول ستاد کل پدافند کشور)
  [بسمه تعالی. از ستاد کل پدافند کشور به فرماندهی کل نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران
  1- همان گونه که استحضار دارند در پی برنامه ریزیهای انجام شده و تلاش شبانه روزی و ایثارگرانه یگانهای پدافند هوایی در عملیات غرورآفرین والفجر 8 با حداکثر توان رزمی به نحو مؤثر شرکت نموده و علی رغم کلیه محدودیتها و تنگناهای عملیاتی و تعمیراتی و فعالیت پروازی گسترده دشمن بعثی و تحمل بمبارانهای شدید موشکهای ضد تشعشع و انواع پارازیتهای الکترونیکی، موفق به کسب پیروزیهای چشمگیر و بی‌سابقه‌ای شدند که نتایج آن در طی عملیات به عرض رسیده است.
  2- پرسنل مشروحه در برگهای پیوست با ابراز رشادت، ایثار و فداکاری در عملیات والفجر 8 موفق به کسب پیروزیهای غرورآفرین و انهدام زیادی از هواپیماهای دشمن شدند. و این ستاد پیشنهاد می‌نماید نامبردگان به پاس تلاش و از خودگذشتگی شایان توجه - به شرح مندرج در برگهای مزبور - مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند. منوط به اوامر عالی است.
  - مسئول ستاد کل پدافند کشور - دکتر حسن روحانی‌]
  بسمه تعالی
  با تشکر از ایثار و فداکاریهای این عزیزان شجاع و با تأیید و تصویب جناب آقای رئیس جمهور (1) موافقت می‌شود.
  31/1/65
  روح الله الموسوی الخمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>