حکمبه آقای علی رازینی (صرف اموال مجهول المالک برای خانواده زندانیان)
 •   حکم
  زمان: 26 مهر 1366 / 24 صفر 1408
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اجازه صرف اموال و وجوه مجهول المالک و مسترد شده از متهمان برای رفع نیاز خانواده زندانیان
  مخاطب: رازینی، علی (حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت)
  [در پی درخواست شماره 66/338/15 مورخ 26/7/66 آقای رازینی، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت که طی آن تقاضا شده است اجازه داده شود: «از وجوه و اموال مجهول المالک ضبط شده در رفع نیاز خانواده‌های زندانیان و اشخاص دارای استحقاق شرعی استفاده شود. ضمناً از وجوه و اموال به دست آمده که مربوط به بیت المال باشد در رفع نیازهای ضروری دادسرا و دادگاه استفاده شود»، امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده‌اند:]
  بسمه تعالی
  بااطلاع حضرت آقای موسوی، رئیس دیوانعالی کشور با برداشت به مقدار احتیاجتان موافقت می‌شود.
  روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>