نامه به آقای خامنه ای (تأمین هزینه های جنگ از طریق بانک مرکزی)
 •   نامه
  زمان: 9 اسفند 1366 / 10 رجب 1408
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: تأمین هزینه‌های جنگ
  مخاطب: خامنه‌ای، سیدعلی (رئیس جمهور و ریاست شورایعالی پشتیبانی جنگ)
  [آقای خامنه‌ای، ریاست شورایعالی پشتیبانی جنگ، طی نامه‌ای به محضر امام خمینی درخواست نموده است اجازه تأمین کسری اعتبار لازم برای هزینه‌های ضروری جبهه‌های جنگ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت گردد. امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده‌اند:]
  بسمه تعالی
  در صورتی که شورایعالی پشتیبانی جنگ ضرورت را تصدیق کنند، مجازید.
  ان شاء الله تعالی موفق باشید.
  9/12/66
  روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>