پاسخ استفتاء آقای عباس واعظ طبسی در مورد موقوفات آستان قدس رضوی
 •   پاسخ استفتاء
  زمان: 26 خرداد 1365 / 8 شوال 1406
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: موقوفات آستان قدس رضوی
  سؤال کننده: واعظ طبسی، عباس (تولیت آستان قدس رضوی)
  [بسم الله الرحمن الرحیم. بخش عمده و قابل توجهی از اراضی شهری و مزروعی شهر سرخس متعلق به آستان قدس رضوی است، بدین ترتیب که قسمتی از آن اراضی املاکی هستند که از محل عواید آستان قدس، محمدرضا پهلوی و پدرش رضاخان خریداری نموده و با امضای محمدرضا پهلوی به آستان قدس وقف گردیده و موارد مصرف آن را نیز مشخص کرده است. قسمتی دیگر، از آن املاکی است که از محل عواید و درآمدهای آستان قدس خریداری شده، ولی مدرکی دال بر وقفیت آن نیست. قسمت سوم املاک خالصه دولتی است که در ازای پرداخت وجه نقد از درآمدهای آستان قدس و بعضاً در برابر انتقال بخشی از رقبات موقوفه حضرت رضا (ع) در تصرف و تملک آستان قدس قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مشروحه مستدعی است نظر مبارک را نسبت به املاک و اراضی یاد شده از حیث ترتب و یا عدم ترتب آثار و احکام وقف بر آنها امر به ابلاغ فرمایید.
  8 شوال 1406/26 خرداد 1365 - عباس واعظ طبسی‌]
  بسمه تعالی
  کلیه تصرفاتی که در زمان رژیم پهلوی در آستان قدس رضوی به عمل آمده، محکوم به بطلان است، و اگر مواردی را وقف کرده و مصارفی برای آن معیّن کرده‌اند، چنانچه مصارف مزبور مخالف با مصالح آستان قدس و جمهوری اسلامی نیست عمل به آنها را اجازه می‌دهم، و اگر مخالف با آنهاست نایب التولیه آستان قدس مجازند به هر نحو صلاح می‌دانند درباره آنها عمل کنند.
 • مقدسه است. و در مورد سوم نیز چنانچه موقوفاتی فروخته شده یا تغییراتی در آنها داده شده، باید در صورت امکان به حال اول باز گردد، و اگر امکان ندارد با مراعات جهت وقف در آنها تصرف شود، و اگر وقف بودن آنها ثابت نیست حکم مورد دوم را دارد.
  روح الله الموسوی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>