حکم انتصاب آقای حسین حسنی سعدی به سمت فرمانده نیروی زمینی ارتش
 •   حکم
  زمان: 11 مرداد 1365 / 25 ذی القعده 1406
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: انتصاب فرمانده نیروی زمینی ارتش
  مخاطب: حسنی سعدی، حسین
  بسم الله الرحمن الرحیم
  با تقدیر از زحمتهای طاقتفرسای سرکار سرهنگ صیاد شیرازی که با تعهد کامل به اسلام و جمهوری اسلامی در طول دفاع مقدس از هیچ گونه خدمتی به کشور اسلامی خودداری نکرده و امید است در آتیه نیز در هر مقامی باشد موفق به ادامه خدمتهای ارزنده خود باشد، با پیشنهاد مذکور موافقت نموده و سرکار سرهنگ حسین حسنی سعدی را به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌نمایم.
  امید است خدای تعالی به ایشان توفیق خدمت به اسلام و ایران و جمهوری اسلامی را مرحمت فرماید.
  11 مرداد 65
  روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>