تلگراف
 •   تلگراف
  زمان: 17 فروردین 1343 / 22 ذی‌القعده 1383
  مکان: قم‌
  موضوع: ابراز تشکر
  مخاطب: میلانی، سید محمدهادی‌
  مشهد - حضرت آیت‌الله آقای میلانی - دامت برکاته‌
  از مساعی جمیله در حوادث گذشته متشکّر، عظمت اسلام و مسلمین را خواستار، مستدعی است تشکرات صمیمانه حقیر را به مدرسین معظم و علمای حوزه مقدسه و خطبای محترم ابلاغ فرمایید.
  17 / 1 / 1343
  خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>