تلگراف
 •   تلگراف
  زمان: 23 فروردین 1343 / 28 ذی‌القعده 1383
  مکان: قم‌
  موضوع: تکذیب خبر موافقت روحانیون با اعمال خلاف شرع رژیم شاه (1)
  مخاطب: آخوند
  همدان - 50196 - 23 / 1 / 43
  حضرت آیت‌الله آقای آخوند - دامت برکاته - همدان‌
  پس از اهدای تهنیت مقرر فرمایند مندرجات سرمقاله اطلاعات سه‌شنبه 18 فروردین منتشر در تهران را جداً تکذیب نمایند. مستدعی [است‌] مراتب تشکر حقیر را از علمای اسلام و فضلای مدارس و خطبای محترم و عموم بازرگانان و اصناف محترم امر به ابلاغ فرمایند.
  خمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>