حکم به شورای نگهبان (رسیدگی به انتخابات گرگان توسط آقای جنتی)
 •   حکم
  زمان: اردیبهشت 1367 / شوال 1408
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: رسیدگی به انتخابات مجلس شورای اسلامی در گرگان
  مخاطب: شورای نگهبان
  بسمه تعالی
  شورای محترم نگهبان - ایّدهم الله تعالی
  از آنجا که به آقای نورمفیدی (1) قول دادم به وضع انتخابات در آن شهر رسیدگی کنم، و از آنجا که احمد (2) با آقای امامی (3) مشورت کرده که این کار از غیر شورای نگهبان صلاح نیست، با اعتماد به تمامی اعضای شورای محترم نگهبان آقای جنتی (4) را مسئول رسیدگی کامل به انتخابات گرگان نمودم تا حقی ضایع نگردد.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>