تلگراف
 • تلگراف
  زمان: شهریور یا مهر 1344 / جمادی‌الاول یا جمادی‌الثانی 1385
  مکان: نجف‌
  موضوع: ابراز تشکر
  مخاطب: میلانی، سید محمدهادی‌
  نجف - مشهد
  حضرت آیت‌الله آقای میلانی - دامت برکاته‌
  از الطاف کریمه متشکرم، عظمت اسلام و مسلمین ایران [را] از خداوند تعالی خواستارم.
  خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>