حکم
 • حکم
  زمان: اسفند 1346 / ذی‌الحجه 1387
  مکان: نجف‌
  موضوع: تعیین تولیت مدرسه علمیه در کرمانشاه‌
  مخاطب: جلیلی کرمانشاهی، عبدالجلیل‌
  بسم الله الرحمن الرحیم‌
  چون مرحوم آیت‌الله بروجردی - قدس سره - برای مدرسه علمیه‌ای که در زمان حیات خود در کرمانشاه بنا نموده‌اند متولی تعیین نکرده‌اند، اینجانب حسب اقتضای مصلحت جناب مستطاب عمادالاعلام و حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ عبدالجلیل جلیلی - دامت افاضاته - را متولی قرار دادم. بر ایشان است که تمشیت امور مدرسه را به هر نحو که صلاح وقف است بنمایند و آنچه ایشان به حسب صلاحدید در امور مادی و معنوی مدرسه و انتظام امور طلاب تصرف نمایند، متبع و تخلف از دستور ایشان در انتظام امور مدرسه و اجازه سکونت و دخول و خروج آقایان طلاب مجوز شرعی ندارد.
  تاریخ شهر ذی‌الحجه 1387
  روح‌الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>