نامه به آقای محمد مهدی‌ ربانی املشی (پاسخ نامه در مورد وجوه شرعیه‌)
 •   نامه
  زمان: ؟
  مکان: ؟
  موضوع: پاسخ نامه در مورد وجوه شرعیه‌
  مخاطب: ربانی املشی، محمد مهدی‌
  [محضر مبارک حضرت مستطاب آیت‌الله العظمی آقای خمینی - روحی و جسمی لک الفداء - عزیز علی ان اری الخلق و لا تری. با یک دنیا اشتیاق تا در منزل حضرتعالی آمدم شاید موفق شوم شرفیاب خدمت شوم، متأسفانه توفیق نصیبم نشد. خداوند متعال نعمت وجود مبارک شما را برای شیعیان و احبّه نگهداری فرماید. مبلغ چهارصد و ده تومان و چهار ریال وجه سهم مبارک امام تقدیم می‌شود به نام آقا محمد سلمان‌زاده قبض صادر فرمایید. مبلغ هشتصد تومان جناب آقای حاج سید اسدالله اشکوری تقدیم کردند. صورت افراد مؤدی را تقدیم می‌دارم، به آن اسامی قبض مرحمت فرمایید. ایشان از نامه جنابعالی که در حاشیه نامه خودشان مرحمت فرموده بودید، کدورتی داشته بنده تا اندازه‌ای که از وضع جنابعالی اطلاع داشتم تذکر دادم تا رفع شود ...
  الاحقر محمد مهدی ربانی‌
  آقای ابوی مخصوصاً دعاگو و سلام می‌رسانند.]
  بسمه تعالی‌
  از محبت جنابعالی و حضرت آقای ابوی متشکرم. اینجانب بحمدالله حالم خوب است. به جناب آقای اشکوری پس از ابلاغ سلام مرقوم دارید: جنابعالی از وضع من مطلع نیستید و نه از گرفتاریهای اهل علم و فقرای قم و نه از توقعاتی که با این وضع متوجه به من است و این گله را برای وقت دیگر می‌گذاشتید. ملتمس دعای خیر هستم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>