پیام تشکر به نایب رئیس دولت امارات (تبریک سال جدید قمری)
  •   پیام
    زمان: 16 مرداد 1367 / 23 ذی الحجه 1408
    مکان: تهران، جماران
    موضوع: پاسخ تلگراف تبریک سال جدید هجری قمری
    مخاطب: رشید بِن سعیدآل مکتوم (نایب رئیس و نخست وزیر دولت امارات عربی متحده)
    بسم الله الرحمن الرحیم
    23 ذی حجة الحرام 1408
    جناب آقای رشید بِن سعید آل مکتوم، نایب رئیس و نخست وزیر دولت امارات عربی متحده
    تلگراف تبریک جنابعالی به مناسبت حلول سال جدید هجری واصل و موجب تشکر گردید. امید است عموم مسلمانان در این سال جدید بتوانند عظمت از دست رفته خود را در تحت تعالیم عالیه اسلام باز یافته و دست دشمنان را از کشورهای اسلامی کوتاه نمایند. والسلام علیکم.
    روح الله الموسوی الخمینی