نامه به آقای مصطفی اشرفی و ابراز نگرانی از زندانی بودن علم
 •   نامه
  زمان: 24 آبان 1354 / 11 ذی القعده 1395
  مکان: نجف
  موضوع: ابراز نگرانی از زندانی بودن علما
  مخاطب: اشرفی، مصطفی
  بسمه تعالی
  11 ذی القعده 95
  خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای اشرفی - دامت افاضاته
  مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. اینجانب بحمدالله مزاجاً سلامت و در حال حاضر گرفتاریهای زیادی موجب ناراحتی است و فعلاً قریب پانصد نفر از اهل علم در حبس و برای ... (1) گرفتارند. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
  خدمت جناب ثقة الاسلام آقای اخوی - دامت افاضاته - سلام برسانید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>