اجازه نامه به آقای سید حسین موسوی، در امور حسبیه و شرعیه
 •   اجازه‌نامه
  زمان: بهمن 1352 / محرّم 1394
  مکان: نجف
  موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه (برای روستاها و مناطقی از کشور افغانستان)
  مخاطب: موسوی، سید حسین - محمدجان، دهن زرسنگ
  بسم الله الرحمن الرحیم
  بعدالحمد والصلوة، مخفی نباشد بر مؤمنین مناطق «تلخک» و «سفید چشمه» و «سرجنگل نوکمران» و «قتلش پایین» و «لعل» از «دهن مشکنو» به بالا که عبارت است از «سیاسنگ» و «دشک» و «قلعه محمد قدم» و «قلعه شکرکی» و ده «بناب» و «نوقباد شکرکی» و «موش خرده» و «غار سنگک» و «حصار» و «دهن بوم» و «دره مزار» و «قروبه» و «دیوالک لعل علیا» و «سرشکرکی نوآباد» و «شکرکی» و «سرسقایه» و «کج مزار» و «ایرداد تال پیچ» و «ارگ» و «دهن گنبد» و «کجی شخلا» و «رشک» در سمت چپ؛ و «دهن توکانی» که عبارتند از «آچه بازار ابیه نو» و «سیاه نو» و ناحیه «قدم» و «شهرستان» و «سردشت» و «سرلفندی» و «جوقلک علیا و سفلی» و «قریوغ علیا و سفلی» و «جوی بدلها» و «دان سقایه» و «علودلل» و «کجنو» و «کند» و «فک» و «سیاه چشمه» و «بی تاب» که آقایان مروّجَیِ الاحکام آقا سید حسین موسوی و آقا شیخ محمدجان دهن زرسنگ - ایّدهما الله تعالی - به نظارت مروّج الاحکام آقای سید علی اصغر لعلی - ایّده الله تعالی - در مناطق مذکوره وکیل اینجانب هستند در امور حسبیه و شرعیه، با مراعات احتیاط؛ و در جمع آوری سهم مبارک امام - علیه السلام - که ثلث آن را در مصارف مقرره شرعیه صرف کنند و دو ثلث دیگر را نزد حقیر ایصال نمایند و قبض رسید گرفته به صاحبان وجوه برسانند. و مخفی نباشد که مناطق مذکوره به نام آقای آقا سید علی اصغر لعلی بوده و ایشان به طیب خاطر به این نحو رفع ید نمودند. «و اوصیهم - ایّدهم الله تعالی - بالتقوی والاحتیاط، و ارجو منهم الدعاء والنصیحة»؛ والسلام علیهم و علی سائر اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
  محرّم 1394
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>