نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 23 خرداد 1355 / 14 جمادی الثانی 1396
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: مصطفوی، فریده
  بسمه تعالی
  14 ج 2 96
  دختر عزیزم
  مرقوم شریف که بشارت سلامت وجود شریف و عروسی دختر عزیزم (1) را می‌داد واصل و موجب مسرت گردید. سلامت و سعادت همه را از خداوند تعالی خواستارم. ماها بحمدالله تعالی سلامت هستیم. از خداوند تعالی خواهانم که در این آخر عمر به دیدار عزیزانم نایل شوم. خدمت جناب آقای اعرابی (2) و خانم فرشته سلام برسانید. از سلامت خودتان مطلعم کنید. والسلام علیکم.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>