نامه به آقای عبدالله اسلامی و توضیح درباره وجوه شرعیه
 •   نامه
  زمان: 6 مرداد 1355 / 30 رجب 1396
  مکان: نجف
  موضوع: توضیح درباره وجوه شرعیه
  مخاطب: اسلامی، عبدالله
  بسمه تعالی
  سلخ (1) رجب 96 - جناب آقای عبدالله اسلامی - ایّده الله تعالی
  1- مرقوم شریف واصل، قبوض سابق فرستاده شده است و بعضی اقلام مورد شک است؛ ورقه محفوظ است تا معلوم شود؛
  2- مبلغی که خواستید اجازه دهم برای آقازاده محترم، مجازید به همین نحو که مرقوم شده است؛
  3- 320 را به سادات بدهید. ظاهراً در ایران معروف شده است که «نباید داد، و من منع کردم» و این صحیح نیست؛ مگر بعضی استثنائیات. در هر صورت جنابعالی به بعضی سادات بدهید؛
  4- 70 که به دلار فرستاده بودید واصل شد؛ کراراً نوشته‌ام؛
  5- شخصی که حدود چهار - پنج هزار می‌خواهد به بعضی بستگانش که قرض داده محسوب دارد، مجاز است ولی تکرار نشود؛
  6- راجع به اشخاصی که از اداره چیزی برداشته‌اند و نمی‌توانند رد کنند، اجازه دهید صدقه از صاحبش بدهند؛
  7- اجازه‌ای که خواستید برای اشخاص فعال و متدین و صرف در توسعه معاش، مجازید اجازه دهید با مراعات تعارف و احتیاط؛
  8- اشخاصی که حامل مرقومات هستند به سوریه و غیر آن هر طور صلاح می‌دانید به آنها کمک کنید مجازید.
  [در] خاتمه توفیق و تأیید جنابعالی را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>