نامه به آقای سید احمد خمینی و سفارش ساختن منزل برای طلبه ه
 •   نامه
  زمان: 11 اسفند 1352 / 7 صفر 1394
  مکان: نجف
  موضوع: سفارش به ساختن منزل برای طلبه‌ها
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  پسرم، ان شاء الله تعالی سلامت باشید. چند روز پیش توسط آقای سلطانی (1) کاغذی نوشتم. اینک به احتمال نرسیدن آن، تجدید مطلب می‌کنم. به آقا (2) - دامت برکاته - پس از سلام عرض کنید خوب است برای طلبه‌ها منزل درست کنند، منتها بتدریج و بی‌اسم و بی‌سر و صدا؛ یعنی ده تا ده تا درست شود، البته با تعجیل، و راجع به مخارج آن، اینجانب از قم و آنچه وسیله آقای عبدالله اسلامی از تهران است چیزی نمی‌خواهم بلکه در صورت اقدام و لزوم به وکلای تهران می‌گویم بدهند. من عجالتاً تا مدتی مدید احتیاجم کَمَک است و متفرقات می‌رسد. اگر بنا شد اقدام شود هر چه زودتر باشد و اینجانب را مطلع کنید. و در این امر اگر بشود آقای حاج آقا محمود طباطبایی قمی، آقای نیلچی، آقای معمار، آقای حاج سید جعفر یزدی و اشخاصی از این قبیل را دخالت دهید؛ بلکه اگر صلاح دیدید و موافقت کردند آقای حائری (3) در این امر دخالت کنند و مستقیماً از طرف ایشان اقدام شود، شاید بهتر باشد. در هر حال، امر با خود آقاست که با مشورت، هر طور صلاح دیدند، اقدام نمایند. گمان ندارم در خرجش اشکالی پیدا شود. والسلام علیکم.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>