پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (اسلامی نبودن رژیم)
 •   پیام
  زمان: 4 مرداد 1356 / 9 شعبان 1397
  مکان: نجف
  موضوع: عدم نقش اسلام در رژیم شاه
  مخاطب: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا
  بسم الله الرحمن الرحیم
  اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا
  مرقوم شریف واصل، نکته آنکه اینجانب خطاب به عموم نشریه دادم، علاقه خاص به وحدت و همبستگی عموم مسلمین و خصوصْ طبقه جوان و دانشمندان عزیز در خارج و داخل کشور بوده است. اینجانب از وفاداری انجمنهای اسلامی در خارج از کشور و از طبقه جوان داخل و خارج کشور در اهداف اسلامی که کفیل سعادت بشر در دنیا و آخرت و تا ابدیت است، متشکرم.
  نفاق مشتی اوباش و عمال اجانب نباید آقایان را در مقصد عالی خود سست کند و مسلماً نخواهد کرد. اسلام با این عناصر در طول تاریخ مواجه بوده، و طبقه منافقین از صدر اسلام تا کنون لکه ننگی بوده‌اند که خواسته‌اند مسلمانان حقیقی را از راه حق با حیله و تظاهر به اسلام باز دارند.
  هم اکنون در عصر ما تظاهر به اسلام برای محو احکام مترقی آن سرلوحه برنامه شاه ایران و دار و دسته منفعت پرست اوست؛ و مع الأسف این تظاهرات اسلام کُش، بهانه برای راحت طلبان سودجو است که می‌خواهند از زیر بار مسئولیت فرار کنند؛ غافل از آنکه کید آنها از نظر خداوند تعالی و بندگان بیدار متعهد مخفی نیست، با تظاهر به اسلام، احکام اسلام را یکی پس از دیگری پایمال می‌کند؛ تاریخ پرافتخار اسلام را محو و به جای آن تاریخ ننگین ستمکاران و جباران را جایگزین می‌کند؛ در ایران تظاهر به اسلام می‌کند و در مصاحبه خارجی می‌گوید مذهب هیچ نقشی در دولت ندارد! با سرِکار بودن‌
 • اين عنصر ناپاك بايد مذهب نقشی نداشته باشد. اگر مذهب نقشی داشت كاخهای اين عناصر چپاولچی را به سر آنها خراب می‌كرد؛ اگر مذهب نقشی داشت اين رژيم فاسد خيانتكار به ملت و اسلام را برمی‌چيد. اسلام در دولت تو نقشی ندارد كه تمام مخازن كشور را در اختيار دشمنان اسلام گذاشته‌ای برای چند روز زندگی ننگين؛ مذهب نقشی ندارد كه از يك طرف كاخهای آسمانخراش مشتی مفتخوار و در كنار آن كوخهای محقر مساكين و فقرا و مؤمنين است؛ مذهب نقشی ندارد كه علمای محترم آن در حبس و شكنجه به سر می‌برند و فرزندان اسلام چه دانشگاهی و چه دانشجويان علوم اسلامی مورد هَتْك و لَطْم و شكنجه واقع می‌شوند؛ اگر مذهب نقشی داشت به مثل بستگان هيچكاره تو مجال نمی‌داد كه سلب آزادی از دوشيزگان دانشگاه و ساير مدارس كند؛ اگر اسلام نقشی داشت به مثل شماها مجال نمی‌داد كه زمزمه تغيير تعطيل جمعه مسلمين به تعطيل مسيحيان شود، به عذر سودجويی.
  تمام مصيبتهای ما اين است كه در حكومت تو، مذهب و اسلام نقشی ندارد. سرچشمه تمام مفاسد همين است: سلب استقلال كشور و به صورت مستعمره در آمدن آن، اختناق همه جانبه و گسترده در كشور، انباشته شدن زندانها از مردم آزاده، فقدان وسايل اوليه زندگی، چپاول رفتن مخازن كشور، قبضه نمودن اسرائيل بازار را و مجال ندادن به بازرگانان غير يهود، همه و همه از آن است كه مذهب در نزد شاه و دولت او نقشی ندارد.
  اكنون وظيفه شما طبقه روشنفكر و جوان، و ساير طبقات ملت از هر نوع و در هر شغل آن است كه كوشش كنيد كه مذهب نقشی پيدا كند. با وحدت كلمه و كنار گذاشتن اختلافات موسمی و مبارزات منفی، و در موقعش مثبت، می‌توان مذهب را صاحب نقش كرد و مشتی محكم به دهان ياوه سرايان زد. از خداوند تعالی اصلاح امور مسلمين و توفيق خدمتگزاران به اسلام و مسلمين را خواهانم. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
  9 شهر شعبان المعظم 97
  روح الله الموسوي الخمينی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>