نامه به آقای سید حمید روحانی (اصلاحاتی در کتاب نهضت امام خمینی
 •   نامه
  زمان: 1356 هجری شمسی / 1397 هجری قمری
  مکان: نجف
  موضوع: تذکر اصلاحاتی چند در کتاب «نهضت امام خمینی» (قبل از چاپ)
  مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
  بسمه تعالی
  به نظر اینجانب این قائمه (1) حذف شود؛ چون اولاً ممکن است اشخاصی میل نداشته باشند ذکر آنها شود و ثانیاً تقدیم و تأخیر و اختلاف در القاب و امثال ذلک موجب نگرانیها است. ثالثاً ردیف کردن اشخاص محقق فاضل را با اشخاص عادی صحیح نیست. رابعاً اشخاص دیگری هست که اسم برده نشده و موجب نگرانی است. خامساً کسانی که در نجف درس حاضر شده‌اند ذکر بعضی دون بعض صحیح نیست و ذکر همه را هم صحیح نمی‌دانم.
  وبالجمله عدم ذکر، اصلح است؛ بسته به نظر خود آقایان. (2)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>