یادداشت اصلاحی به آقای سید حمید روحانی (تأیید یک خاطره جهت درج در کتاب)
 •   یادداشت اصلاحی
  زمان: 1356 هجری شمسی / 1397 هجری قمری
  مکان: نجف
  موضوع: تأیید یک خاطره جهت درج در کتاب نهضت امام خمینی
  مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
  روز دوشنبه 17 فروردین ماه 43 [وزیرکشور (1) برای بار ثانی‌] و سرهنگ مولوی (2) به حضور امام خمینی رسیده اعلام داشت که شما آزادید و می‌توانید به قم تشریف فرما شوید. [او جواب داد که اگر بنا است شماها به کارهای سابق ادامه دهید و با مردم رفتار سابق را داشته باشید بودن من در اینجا اصلح است. مولوی جواب داد که به درجه‌ام قسم که دیگر آن حرفها نیست‌] و آنگاه که آمادگی معظمٌ له را برای حرکت به طرف قم به دست آورد، به منظور جلوگیری از ایجاد موج و خروش مردمی و تظاهرات توده‌ای اظهار داشت که این وظیفه ماست که جهت حفظ و حراست شما از هرگونه پیشامد غیرمنتظره‌ای! ترتیب حرکت شما را به قم بدهیم و شما را به سلامت به منزل برسانیم!! وروی همین غرض که می‌خواستند معظمٌ له را به اصطلاح به سلامت به منزل برسانند و از هرگونه پیشامد غیر منتظره‌ای دور نگه دارند! وقت حرکت ایشان را شب قرار دادند تا در ساعتهای خلوت شب به قم برسند! (3)