یادداشت اصلاحی به آقای سید حمید روحانی (تأیید یک خاطره جهت درج در کتاب)
 •   یادداشت اصلاحی
  زمان: 1356 هجری شمسی / 1397 هجری قمری
  مکان: نجف
  موضوع: تأیید یک خاطره جهت درج در کتاب نهضت امام خمینی
  مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
  روز دوشنبه 17 فروردین ماه 43 [وزیرکشور (1) برای بار ثانی‌] و سرهنگ مولوی (2) به حضور امام خمینی رسیده اعلام داشت که شما آزادید و می‌توانید به قم تشریف فرما شوید. [او جواب داد که اگر بنا است شماها به کارهای سابق ادامه دهید و با مردم رفتار سابق را داشته باشید بودن من در اینجا اصلح است. مولوی جواب داد که به درجه‌ام قسم که دیگر آن حرفها نیست‌] و آنگاه که آمادگی معظمٌ له را برای حرکت به طرف قم به دست آورد، به منظور جلوگیری از ایجاد موج و خروش مردمی و تظاهرات توده‌ای اظهار داشت که این وظیفه ماست که جهت حفظ و حراست شما از هرگونه پیشامد غیرمنتظره‌ای! ترتیب حرکت شما را به قم بدهیم و شما را به سلامت به منزل برسانیم!! وروی همین غرض که می‌خواستند معظمٌ له را به اصطلاح به سلامت به منزل برسانند و از هرگونه پیشامد غیر منتظره‌ای دور نگه دارند! وقت حرکت ایشان را شب قرار دادند تا در ساعتهای خلوت شب به قم برسند! (3)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>