اجازه نامه به آقای محمد علی رحمانی در اخذ و صرف وجوه شرعی
 •   اجازه‌نامه
  زمان: اردیبهشت 1353 / ربیع الثانی 1394
  مکان: نجف
  موضوع: پاسخ نامه و اجازه اخذ و صرف وجوه شرعی در موارد مقرر
  مخاطب: رحمانی، محمدعلی
  [بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی الامام الخمینی - دام ظلّه الوارف
  ... به عرض عالی می‌رسانم که مؤمنی: حاج محمود اسداللهی، مبلغ هشت تومان که نصف آن را از بابت سهم سادات پرداخته‌اند در بقیه که به اینجانب مراجعه کردند، معروض داشتم باید از سرکار اجازه هر نوع دستوری را دریافت داشته؛ بدین وسیله بفرمایید وجه مزبور را که چهار تومان است خدمت خودتان ارسال دارم یا اینکه در قوچان با اجازه از شما به مستحقین برسانم و یا قم خدمت حاج آقای اخوی (1) برسانم. عرضی نیست؛ ایام عزت مستدام.
  - 8/2/53 - محمدعلی رحمانی‌]
  بسمه تعالی
  وجوهی که خدمت شما می‌دهند مجازید نصف آن را در مصارف خودتان یا در محل به موارد مقرره صرف کنید و نصف دیگر را خدمت آقای اخوی به قم برسانید. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. توفیق و تأیید شما را خواهانم.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>