نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 30 اردیبهشت 1353 / 27 ربیع الثانی 1394
  مکان: نجف
  موضوع: پاسخ به نامه
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  27 ع 2 94
  احمد عزیزم
  دو طغرا (1) مرقوم شما واصل شد. از سلامت شما و نورچشمان عزیزم خوشوقت شدم. امید است همگی سلامت و سعادتمند باشید. در موضوعی که نوشته بودید با اوضاع بسیار وخیم و تزلزل حوزه و بلاتکلیفی همه برای ما میسور نیست که تحصیل اجازه کنیم. (2) و از آن طرف - بر فرض امکان به وجه بعید - از رسوایی مغرضین اینجا و آنجا غافل نباشید. در هر صورت عجالتاً اقدام نکنید تا تکلیف خود ما و سایرین معلوم شود.
  از خداوند تعالی اصلاح امور را بر وفق دلخواه خواستارم. به همه دخترها و به خانم خودتان سلام برسانید. حسن (3) را می‌بوسم. والسلام علیک.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>