نامه به آقای اسلامی تربتی درباره وجوه شرعیه
 •   نامه
  زمان: 20 مرداد 1357 / 6 رمضان 1398
  مکان: نجف
  موضوع: وجوه شرعیه
  مخاطب: اسلامی تربتی - قم
  بسمه تعالی
  6 شهر صیام 98
  جناب آقای اسلامی
  مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. راجع به دادن وجوه به سادات که قبلاً منع کردم، ایشان اخیراً از ایران پنجاه دینار فرستادند و بناست صورت حساب بفرستند و باز وجه بفرستند. اگر برای کویت مشکل است، برسانید به همان مورد بدهید. به سایر آقایان نیز بگویید مانع ندارد به آن مورد بدهند. قبوض جنابعالی قبلاً فرستاده شده است. عجالتاً بیش از این چند قبض نیست که می‌فرستم. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>