نامه به آقای ابراهیم یزدی درباره نحوه ارسال وجوه
 •   نامه
  زمان: 2 تیر 1353 / 2 جمادی الثانی 1394
  مکان: نجف
  موضوع: نحوه ارسال وجوه
  مخاطب: یزدی، ابراهیم
  2 ج 2 94
  جناب آقای دکتر یزدی - ایّده الله تعالی
  مرقوم شریف واصل، توفیق و تأیید جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. راجع به بسته‌ها تحقیق کردم؛ گفتند آقای دعایی فرستاده‌اند؛ ظاهراً از منزل اینجانب گرفته‌اند و فرستاده‌اند. لهذا وجهی مطالبه نشود. آقای دعایی نجف نیستند تا تحقیق بیشتری شود ولی مطلب همان است. راجع به ایصال وجه طریقی ظاهراً غیر از بانک نباشد. گاهی هم به وسیله آن وجوهی می‌رسد. از جنابعالی و سایر دوستان امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>