نامه به آقای قمی به مناسبت آزادی ایشان از زندان
 •   نامه
  زمان: 30 شهریور 1357 / 18 شوال 1398
  مکان: نجف
  موضوع: آزادی آقای قمی از زندان - حکومت نظامی و سرنیزه
  مخاطب: قمی، - مشهد
  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت آیت الله آقای قمی - دامت برکاته
  آزادی جنابعالی پس از دوازده سال زندان غیرقانونی و غیرانسانی به جُرم حقگویی و حق طلبی موجب مسرت گردید. کشتار بی‌رحمانه ماه‌های اخیر، خصوصاً کشتار بیشماری از فرزندان اسلام که تعداد کشته شدگان را بیش از چهارهزار نفر نقل می‌کنند، یکی دیگر از نمونه‌های آزادی و تمدن بزرگ و آشتی دولت شاه است. تا برقراری این رژیم منحط، امید آزادیْ پوچ و ستمکاری و خیانت ادامه دارد. شعار مردم مسلمان ایران باید قطع ید اجانب و عمال خائن آنان که در رأس آن شاه است باشد. اکنون که شاه با قدرت کوبنده ملت مواجه است و ناچار است که با حکومت نظامی و سرنیزه به حیات غیرقانونی خود ادامه دهد، برای اغفال مردم، تظاهر به دلسوزی برای زلزله زدگانی (1) می‌کند که به هیچ وجه در محیطی که زلزله خیز است هیچ گونه اقدامی برای حفظ جان مردم محروم از او صورت نگرفته است. اکنون که شاه، ملت را از هستی ساقط و هر چند گاه دست به قتل عامی تازه می‌زند، برای زلزله زدگان دلسوزی می‌کند که خود در اثر بی‌توجهی در امور خانه سازی، خانه‌های آنان را بر سر مردمش خراب کرده است. شما خود می‌دانید و بدان معتقدید و همه باید بدانند که ملت ایران شاه را نمی‌خواهد و هرکس که شاه و سلطنت او را بخواهد خائن است. از خداوند تعالی سلامت جنابعالی و عظمت اسلام و مسلمین و قطع ایادی اجانب را خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>