نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 27 مرداد 1353 / 29 رجب 1394
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  احمد عزیزم - دو طغرا (1) مرقوم شما واصل شد؛ از سلامت شما و دیگران مسرور شدم. ان شاء الله تعالی همیشه سلامت باشید. در موقع مقتضی و رفع مانع، از آقای لواسانی (2) احوالپرسی شودوکسی برودبرای دیدن ایشان. راجع به تعیین شخص دیگرشما با کسی مذاکره نکنید. (3) من کسی را تعیین نمی‌کنم- عجالتاً و کسی را هم سراغ ندارم. از مواظبت آقای عمّ بزرگوار (4) کوتاهی نکنید. ایشان ضعیف المزاج هستند و باید رسیدگی شوند. منتظر ورود خانم (5) در روز چهارشنبه یا شب پنجشنبه هستیم. والسلام علیکم.
  29 رجب 94
  پدرت
  به آقای حاج شیخ عبدالعلی (6) بگویید اگر امانتی برای کویت خواستید بفرستید به وسیله آقای حاج سید اسماعیل باشد، به وسیله دیگری نفرستید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>