نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 23 شهریور 1353 / 26 شعبان 1394
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  26 شعبان 94
  احمد عزیزم
  از خداوند تعالی سلامت شما و خانواده محترمه و حسن عزیزم (1) را خواستارم. ماها بحمدالله سلامت هستیم. چیزی که موجب تصدیع است: آقا (2) به مادرتان فرموده بودند سیصد تومان به وسیله آقا سید حسن برای نماز و روزه داده ایم؛ تاکنون چنین وجهی نرسیده است و ظاهراً اشتباه از مادر است. سابقاً یک دویست تومان وسیله ایشان و یک صد تومان وسیله آقای گارسچی (3) برای نماز و روزه (4) رسیده است لکن این دو فقره از چندین ماه پیش از این است. مطلب را به من زودتر بنویسید که از اشتباه بیرون بیایم. حضور حضرت آقا سلام برسانید. والسلام.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>