نامه به آقای سید احمد خمینی درباره پرداخت وجه به خدمتکاران
 •   نامه
  زمان: 27 بهمن 1353 / 4 صفر 1395
  مکان: نجف
  موضوع: پرداخت وجه به مستخدمین بیت
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  4 صفر 95
  احمد عزیزم
  ان شاء الله سلامت باشید و موفق به علم و عمل صالح و تقوا و تهذیب نفس. ماها بحمدالله مزاجاً سلامت هستیم. در چند ماه قبل نوشتم پانصد تومان بدهید به پسر اقلیم (1) و ششصد و بیست تومان بدهید به فریده (2) بدهد به دختر صغرا. (3) مثل اینکه بنای شما در جواب ندادن به مطالب است. باید معلوم شود که اینها رسیده یا نه. اگر تاکنون نداده اید بدهید و بنویسید، یا نرسیده بگویید؛ بنویسد. به نور چشمان دختران و به خانم خودتان سلام برسانید. حسن (4) را می‌بوسم. والسلام.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>